Γλώσσα  EnglishSpanishFrenchGreekArabic

Where to?

 

Κατασκευή

Το εργοστάσιο χρησιμοποιεί υψηλής τέχνης μηχανική και ρομποτική παραγωγή για να εγγυηθεί την απόλυτη ακρίβεια και την αδιάκοπη/ ακατάπαυτη προμήθεια των προϊόντων. Οι δυνατότητες ευελιξίας των υψηλής τεχνολογίας και ρομποτικής μηχανημάτων μας μπορούνε να προσαρμόσουνε το καλούπι να ταιριάζει με απίστευτη ακρίβεια στα χαρακτηριστικά του εκάστοτε οχήματος. Τα συστήματα μας έχουνε την δυνατότητα να κάνουνε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και να εγγυώνται ότι όλες οι λειτουργίες στην παραγωγή παρακολουθούνται συνεχώς έτσι ώστε ο τελικός χρήστης/καταναλωτής των προϊόντων να παίρνει ένα κατά τα άλλα άψογο αποτέλεσμα.